Om mig:

 

Namn: Anna Wikström

Ålder: 25 år

Hemort: Mora

Bostadsort: Trondheim

 

 

 

Om min utbildning:

 

PT-certifikat

Kandidatexamen med huvudområde Idrottsvetenskap 180hp

Inkl bl.a. Anatomi och fysiologi

Idrottsfysiologi

Kinesiologi

Träningslära

Nutrition

Testmetodik

Fysisk aktivitet och hälsa

Praktiskt ledarskap

Idrottsmedicin

Praktik: skidskyttegymnasietränare, ungdomstränare skidskytte, PT gym

 

Individuell träningsplanering för alla målsättningar